„Regulamin korzystania z ogrodu przedszkolnego”

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OGRODU PRZEDSZKOLNEGO

1. Ogród przedszkolny jest terenem przeznaczonym do zabaw

i wypoczynku dla dzieci uczęszczających do przedszkola.

2. Przez cały okres pobytu w ogrodzie dzieci powinny znajdować

się w zasięgu wzroku nauczyciela.

3. Dzieci wychodzą do ogrodu i wchodzą do szatni pojedynczo z

nauczycielem lub wyznaczoną przez nauczyciela osobą do

dodatkowej opieki na dziećmi.

4. W ogrodzie przedszkolnym dzieci mogą:

a) obserwować przyrodę w różnych porach roku,

b) rysować, słuchać literatury, odpoczywać przy stolikach,

przeprowadzać doświadczenia, eksperymenty, brać udział w

zabawach badawczych,

c) korzystać z piaskownicy, urządzeń, zabawek ogrodowych,

d) huśtać się na huśtawkach dostosowanych do wieku i

wzrostu,

e) używać piłek, skakanek, obręczy i innych przyborów

gimnastycznych oraz wszelkich zabawek do piasku,

f) uczestniczyć w różnych zabawach ruchowych dowolnych

i organizowanych przez nauczycieli.

5. W ogrodzie dzieci powinny:

a) podporządkować się poleceniom nauczycieli oraz wszystkich

pań pracujących w przedszkolu,

b) po skończonej zabawie odkładać zabawki do pojemników,

c) grzecznie i zgodnie bawić się z innymi,

d) dbać o bezpieczeństwo własne i innych,

e) unikać zabaw w pobliżu studni, śmietnika i ogrodzenia,

f) zgłaszać nauczycielowi potrzebę wyjścia do szatni czy

toalety,

g) sygnalizować znalezienie niebezpiecznych przedmiotów

osobie dorosłej,

h) ostrożnie i powoli biegać,

i) unikać wchodzenia na ławeczki i przeskakiwania przez nie,

j) bawić się piaskiem tylko w obrębie piaskownicy.

6. W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa w trakcie

pobytu w ogrodzie wszystkie dzieci powinny

podporządkować się temu regulaminowi.

7. Dziecko, które zachowuje się niepoprawnie może zostać

oproszone o spędzenie 5 minut na „grzecznej ławeczce”.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.