Projekt edukacyjny”WODA”

Podsumowanie Projektu edukacyjnego „Woda” realizowanego w Samorządowym Przedszkolu „Słoneczne” w Iwanowicach (metoda projektu), w oddziale III (dzieci 5 – cio letnie). Termin realizacji: 24. III. 2014 r. do 04. 04. 2014 r

Powyższy projekt zrodził się pod wpływem zainteresowań dzieci przyrodą, występującymi w pobliżu przedszkola rzekami Dłubnią i Minożką. W trakcie jego trwania dzieci poszukiwały odpowiedzi na interesujące je zagadnienia związane z wodą. Dodatkowo podczas wycieczek i spacerów, prowadzonych działań badawczych, dzieci mogły lepiej poznać środowisko przyrodnicze i społeczne regionu, w którym mieszkają, mogły w ciekawy sposób poszukiwać odpowiedzi na pytania zebrane na początku projektu w „Siatkę pytań”. Woda to skarb, niezbędny do istnienia życia na ziemi. Bez niej  żaden organizm na naszej planecie nie mógłby przetrwać. Oceany, rzeki, jeziora oraz inne zbiorniki wodne są domem dla niezliczonej liczby gatunków roślin i zwierząt. Woda wspomaga życie na wiele sposobów. Używamy jej w rolnictwie, produkcji oraz transporcie, jest także źródłem energii – prądu w naszych domach. Zanieczyszczenia wody mają bardzo negatywny wpływ na źródła wody pitnej, rzeki, jeziora oraz oceany na całym świecie. W konsekwencji cierpią ludzie oraz wszystkie inne organizmy zamieszkujące naszą planetę. Wszystkie te problemy dzięki zainteresowaniom dzieci zostały podjęte i zgłębione na miarę możliwości dzieci. Mali badacze byli tematem bardzo zainteresowani i zaangażowani. Dzieci bardzo chętnie brały udział w zajęciach odbywających się w trakcie projektu. Dzięki swojemu zainteresowaniu poznały właściwości wody w czasie zabaw badawczych, doświadczeń wywiadów – rozmów z ekspertami. Dowiedziały się  jak mogą wodę, chronić oszczędzać, używać właściwie – uczyły się odpowiedzialności za środowisko przyrodniczo – społeczne, w którym żyją. Utrwaliły znajomość nazw regionalnych rzek oraz nazw Wisła, Odra i Bałtyk. Poznały środowisko wodne, żyjącą w nim faunę i florę. Zakładając hodowlę roślin poznały znaczenie wody dla jej rozwoju, dla życia roślin , uczyły się dbać o wyhodowane przez siebie rośliny. W trakcie przeprowadzonych zabaw wnioskowały jakie jest znaczenie wody dla ludzi i zwierząt. Podczas zabaw badawczych, doświadczeń rozwijały umiejętność logicznego myślenia, umiejętność organizowania warsztatu pracy, rozwijały samodzielność i umiejętność współpracy. Dowiedziały się na czym polega zjawisko obiegu wody w przyrodzie. Przeprowadzały proste doświadczenia i eksperymenty dzięki którym poznały właściwości wody tj:

  • parowanie i skraplanie, zamarzanie, topnienie ( różne stany skupienia wody)
  • poszukiwały jej kształtu, mierzyły objętość
  • obserwowały zmiany zachodzące w wodzie zebranej z różnych źródeł – wyciąganie wniosków
  • badały, które przedmioty toną a które pływają, co dzieje się z rzeczami , które trafią na rwący nurt – wyciąganie wniosków
  • poznały przyczyny zanieczyszczeń wody, sposoby oczyszczania wody podczas wizyty w Oczyszczalni ścieków, same filtrowały wodę przez bibułę - – wyciąganie wniosków.

W trakcie trwania projektu budowały w sobie poczucie współodpowiedzialnośći za środowisko przyrodnicze. Uczyły się być przyjaciółmi dobrej wody. Zrealizowanie tematu „Woda metodą projektu zdecydowanie wzbogaciło wiedzę dzieci na jej temat, sposobów jej używania i dbania o nią. Realizacja projektu pozwoliła równocześnie na wzbudzenie u dzieci ogromnego zainteresowania i zaangażowania dzieci w czasie jego trwania Projekt edukacyjny „Woda” był realizowany przez 10 dni (w okresie od 24. III. 2014 r. do 04. 04. 2014 r.) w oddziale dzieci 5 – letnich Samorządowego Przedszkola „ Słoneczne” w Iwanowicach, nauczyciele koordynujący projekt: Barbara Młodecka (opracowanie projektu), Ewa Doniec – Kolanowska. W ramach projektu została podjęta współpraca z Oczyszczalnią ścieków w Iwanowicach i z Wodociągami w Iwanowicach -dzieci spotkały się z ekspertami i odwiedziły ww. miejsca. W realizację projektu zaangażowani byli również rodzice: pomoc w opiece nad dziećmi podczas spaceru do oczyszczalni , zaopatrzenie przedszkola w szkło laboratoryjne wykorzystane do zabaw badawczych, obserwacji i hodowli kryształów soli oraz podczas zajęć warsztatowych , których byli aktywnymi uczestnikami. Podsumowaniem projektu było przeprowadzenie zajęć warsztatowych z udziałem rodziców podczas , których dzieci zaprezentowały przygotowany na tę okazję program artystyczny zbierający zdobytą wiedzę i umiejętności w całość. Każde dziecko otrzymało medal „Przyjaciela dobrej wody.


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.