Mali ratownicy –to my.

W ramach realizacji w naszym przedszkolu programu „Bezpieczne przedszkole”,słoneczne przedszkolaki z Iwanowic uczestniczyły 9 lutego w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy.


Każdą z grup kolejno odwiedzili ratownicy medyczni, którzy przeprowadzili z dziećmi zajęcia. Opowiedzieli na czym polega ich praca. Zademonstrowali niezbędne w ratowaniu ludzkiego życia lub zdrowia przedmioty, dzieci dowiedziały się że część z nich znajduje się w bardzo pojemnej i uporządkowanej , podręcznej torbie ratownika. Przedszkolaki dowiedziały się do czego te przedmioty służą i jak ich używać. Dzieci dowiedziały się także, że nie są one straszne (więc ich użycia w razie konieczności nie trzeba się bać) ale pomocne w ratowaniu i zachowaniu zdrowia.

Mali ratownicy mieli także okazję przećwiczyć ratowanie na manekinie i specjalnym misiu, sprawdzili kiedy pod termicznym kocem jest ciepło a kiedy zimno, opatrywali chorą nogę. dowiedzieli się także dlaczego przy jedzeniu się nie gada.

Na koniec każde dziecko otrzymało Dyplom Małego Ratownika.


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.