Wycieczka do Iwanowic

Wiosenna wycieczka przedszkolaków do Iwanowic

Celem wycieczki była nasza gminna miejscowość, czyli Iwanowice.

Pierwszym celem było Muzeum Regionalne w Iwanowicach. Naszym przewodnikiem był kustosz muzeum, Pan Adam Miska. Bardzo przystępnym językiem przybliżył przedszkolakom historię budynku muzealnego, eksponaty pochodzące z wykopalisk oraz sprzęt gospodarstwa domowego i rolniczego wykorzystywany przez okolicznych mieszkańców. Chłopcom szczególnie podobały się zbiory militarne, dziewczynki natomiast baczniej przyglądały się Szopce Bożonarodzeniowej wraz z kukiełkami.

Następnie udaliśmy się do Kościoła p/w Św. Trójcy. Dzieci uważniej przyjrzały się Ołtarzowi Głównemu wraz z Krucyfiksem, rzeźbie św. Krzysztofa oraz Figurze Matki Bożej. Następnie minutą ciszy pod Pomnikiem Ofiar II Wojny Światowej uczciliśmy pamięć pomordowanych.

Ostatnim celem naszej wycieczki był Urząd Gminy w Iwanowicach. Tu dzieci miały okazję dowiedzieć się, z jakimi problemami i potrzebami można sie zgłosić. Na koniec dzieci zaśpiewały i zatańczyły, za co zostały nagrodzone brawami i słodkościami.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.