„Pszczółki” w Muzeum Regionalnym w Iwanowicach

Pszczółki z Samorządowego Przedszkola „Słoneczne”

odwiedzają Muzeum Regionalne w Iwanowicach.


Realizowany niedawno projekt edukacyjny pt: „Dinozaury”

był powodem odwiedzin najmłodszych przedszkolaków

w znajdującym się niedaleko przedszkola muzeum.

We wtorkowe przedpołudnie umówiliśmy się z kustoszem

Muzeum Regionalnego w Iwanowicach, panem Adamem Miską.

Dowiedzieliśmy się jakie skarby kryją w sobie wapienne skały

znajdujące się tu gdzie mieszkamy,


obejrzeliśmy kolekcję zdjęć przedstawiających dawne stanowiska archeologiczne

i prace wykopaliskowe prowadzone w Iwanowicach.

Dzieci obejrzały skamieniałości z wielkim zainteresowaniem.

Przy okazji wysłuchaliśmy niezwykle ciekawych opowieści pana Adama

na temat pozostałych eksponatów znajdujących się w muzeum.


Bardzo dziękujemy Panu Kustoszowi, to była ciekawa lekcja regionalnej historii.


Barbara Młodecka

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.