KONKURS GMINNY „WIELKANOCNA PISANKA” 2016

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach

oraz

Samorządowe Przedszkole „Słoneczne” w Iwanowicach

zaprasza do wzięcia udziału

w Gminnym -  Rodzinnym Konkursie Plastycznym

„Wielkanocna pisanka”

…………………………………………………………………………………………….

Regulamin Konkursu

1. Organizator: Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach

oraz Samorządowe Przedszkole „Słoneczne” w Iwanowicach

2. Adres oraz termin składania prac:

Prace można składać osobiście:

Samorządowe Przedszkole „Słoneczne” w Iwanowicach

Iwanowice Włościańskie 111, 32-095 Iwanowice

W godzinach od 8.00- 16.00

Termin składania prac upływa 14 marca 2016 r.

3. Warunki uczestnictwa:

Do uczestnictwa Organizator zaprasza rodziny z terenu Gminy Iwanowice.

4. Format pracy: Przedmiotem konkursu są wyłącznie formy przestrzenne

– obowiązuje kształt jaja.

Pisanka powinna być wykonana z trwałego materiału w dowolnej technice

(zdobienie metodą malowania, haftowania barwienia, wyklejania itp.) i wielkości.

5. Opis prac:

Każda praca musi mieć dołączoną karteczkę zawierającą: imię i nazwisko twórcy, adres, telefon.

6. Kategorie:

W konkursie mogą brać udział Rodziny oraz uczniowie ze szkół z terenu Gminy Iwanowice.

7. Nagrody:

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. Termin oraz miejsce odebrania nagród zostanie ogłoszony

na stronie internetowej Urzędu Gminy Iwanowice.

8. Informacje dodatkowe:

Organizator nie zwraca prac konkursowych.

Praca zostanie wykorzystana w celach promocyjnych Gminy Iwanowice.

Za wykorzystanie pracy autorowi nie przysługuje wynagrodzenie.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 21 marca 2016 roku

- wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej

Urzędu Gminy Iwanowice –  www.iwanowice.pl

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie konkursu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr.tel. (012) 388-40-16

(Samorządowe Przedszkole „Słoneczne” w  Iwanowicach)

lub (012) 388- 40-03 wew.29 (GCKiB w Iwanowicach).

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.