Próbna ewakuacja

Próbna ewakuacja

w Samorządowym Przedszkolu „Słoneczne”

w Sieciechowicach

Samorządowe Przedszkole „Słoneczne” już drugi rok realizuje Ogólnopolski Program Wychowania Przedszkolnego „Bezpieczne przedszkole”. Wypełniając założenia programu, dzieci uczestniczyły w wielu ciekawych spotkaniach, wycieczkach i zajęciach. Lecz tym razem, przygotowaliśmy dla naszych przedszkolaków wielką niespodziankę. We wtorek 21 czerwca 2016 r., Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieciechowicach, po uzgodnieniu z Wydziałem Operacyjno-Szkoleniowym komendy Miejskiej PSP Kraków, przeprowadzili ćwiczenia przeciwpożarowe polegające na ewakuacji dzieci oraz pracowników placówki. Jako cel akcji przeciwpożarowej założono pożar w pomieszczeniach kuchennych.

Dzieci najpierw usłyszały trzy sygnały syreny strażackiej. Nauczycielki wytłumaczyły im, że rozpoczęła się próbna ewakuacja. Wyjaśniły, że będziemy ćwiczyć bezpieczne opuszczanie przedszkola w przypadku zagrożenia. W tym wypadku niebezpieczeństwem był pożar. Przedszkolaki szybko ustawiły się jeden za drugim, używając wyjść ewakuacyjnych. Każda z grup, pod opieką nauczycielek oraz pracowników przedszkola, udała się do swojego wyjścia ewakuacyjnego. Tam czekali już na nich strażacy. Pomogli udać się dzieciom do bezpiecznej strefy, jednocześnie prowadząc akcję przeciwpożarową. Dzieci przechodząc, mogły obserwować rozwijanie węży strażackich oraz przygotowywanie strażaków do wejścia na teren pożaru.

Gdy dzieci były już w bezpiecznym miejscu, okazało się że brakuje Pani Ani. Strażacy sprawdzając budynek, znaleźli „ofiarę” pożaru. Sytuacja była zaplanowana, aby dzieci mogły zobaczyć, jak strażacy pomagają osobom, które zbyt długo przebywały w budynku, gdzie jest ogień. Pani Ania została wyprowadzona przez strażaków z budynku, położona na noszach i unieruchomiona. Strażacy wyjaśnili dzieciom, że bardzo ważne jest utrzymanie stałego kontaktu z pokrzywdzonym oraz ewentualne podanie tlenu i reanimacja. Przedszkolaki zobaczyły deskę służąca do udzielania pierwszej pomocy oraz wyposażenia torby medycznej PSPR1.

Podczas całej akcji, dzieci mogły obserwować sprzęt strażacki: 2 wozy strażackie, z których podano 2 prądy wody, turbo-wentylator oddymiający, węże strażackie, rozdzielacze, maski tlenowe, mundury ognioodporne.

Po sprawdzeniu budynku pod względem czadu innych substancji toksycznych, strażacy uznali, że nasz budynek jest bezpieczny.

Nadeszła pora na prezentację sprzętu strażackiego wykorzystywanego podczas innych akcji niż pożar, np. powodzi, wypadku, ataku owadów. Dzieci zobaczyły urządzenie strażackie typu „Huligan”, kombinezon na osy i szerszenie, sprzęt tnąco-rozpierający, sygnalizatory ruchu, krótkofalówki, koło ratunkowe, kamizelki ratunkowe.

Ostatnią atrakcją, która zachwyciła dzieci, była możliwość trzymania węża strażackiego, z którego lała się woda. Wśród naszych przedszkolaków jest wielu przyszłych strażaków.

W całej akcji wzięło udział 12 strażaków-ochotników pod dowództwem Pana Stanisława Lisa oraz Pana Krzysztofa Misiaka. Wszystkim zaangażowanym w zaplanowanie oraz przeprowadzenie ewakuacji, składamy serdeczne podziękowania.

,

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.