Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 – druki

OGŁOSZENIE!

DYREKCJA SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA „SŁONECZNE”W IWANOWICACH OGŁASZA ZAPISY DZIECI DO PRZEDSZKOLA          W IWANOWICACH ORAZ ODDZIAŁÓW W SIECIECHOWICACH I SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W IWANOWICACH.

ZAPISY PROWADZONE BĘDĄ OD

01 - 30 MARCA 2018 ROKU

ABY ZAPISAĆ DZIECKO DO PRZEDSZKOLA NALEŻY POBRAĆ NA JEGO STRONIE INTERNETOWEJ (www.iwanowice.przedszkole.malopolska.pl) LUB W JEDNYM Z PRZEDSZKOLI „WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA”, WYPEŁNIĆ GO, ORAZ ZŁOŻYĆ W  WYZNACZONYM TERMINIE W PRZEDSZKOLU.

ZAPISÓW DOKONUJĄ RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE DZIECKA

„WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA” SKŁADAJĄ RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE TYLKO TYCH DZIECI, KTÓRE JESZCZE NIE UCZĘSZCZAJĄ DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA.

RODZICE DZIECI JUŻ UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA SKŁADAJĄ „DEKLARACJĘ O KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO”, DOSTĘPNĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ LUB U DYREKTORA PRZEDSZKOLA. DEKLARACJĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE 7 DNI POPRZEDZAJĄCYCH TERMIN ROZPOCZĘCIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, TJ. W DNIACH       20 – 28 LUTEGO 2018r. W PRZYPADKU NIE DOKONANIA TEJ FORMALNOŚCI DZIECKO NIE BĘDZIE BRANE POD UWAGĘ W CZYNNOŚCIACH REKRUTACYJNYCH.

DYREKCJA PROSI ZAINTERESOWANYCH RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW O TERMINOWE SKŁADANIE WNIOSKÓW I DEKLARACJI.

W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI DO PRZEDSZKOLA PRZYJMUJE SIĘ DZIECI ZAMIESZKAŁE NA OBSZARZE GMINY IWANOWICE.

W PRZYPADKU, GDY LICZBA DZIECI ZGŁOSZONYCH PRZEKROCZY LICZBĘ WOLNYCH MIEJSC, POWOŁANA ZOSTANIE KOMISJA REKRUTACYJNA, KTÓRA DOKONA  CZYNNOŚCI REKRUTACYJNYCH.

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ZOSTANIE OPUBLIKOWANA W WIDOCZNYM MIEJSCU W SIEDZIBIE PRZEDSZKOLA

Druki do pobrania:

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.