„Mała ojczyzna przedszkolaka” cz. 1 (Sieciechowice częścią Polski)

Program własny z zakresu edukacji regionalnej

przeznaczony dla dzieci 5-letnich „Bratki”

„Mała ojczyzna przedszkolaka”

Program realizowany jest w grupie dzieci 5-letnich w roku szkolnym 2016/2017.

Zakłada on kształtowanie u dzieci przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej.

Zachęci dzieci do poznawania i rozumienia kultury, rozbudzi zainteresowanie rodzinną wsią, regionem, Ojczyzną.

Ważnym elementem przy realizacji programu

jest współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Zapoznawanie dzieci z tradycjami będzie odbywało się również przy okazji świąt i uroczystości,

obecnych co roku w kalendarzu imprez przedszkolnych.

Wszelkie działania edukacyjne mają zmierzać do zainteresowania dzieci zagadnieniami dotyczącymi regionu:

przyrodą, historią, kulturą i tradycjami.


Sieciechowice częścią Polski

W piękny poranek, 13 września, dzieci z grupy „Bratki” wzięły udział
w spotkaniu z Panem historykiem Adamem Miską.

W czasie porannych zajęć, dzieci utrwaliły sobie znajomość nazwy wsi,
w której znajduje się przedszkole.

Umiejscowiliśmy ja na mapie Polski, określając odległości do charakterystycznych miejsc:

morze, góry, Kraków, Warszawa. Dzieci wyjaśniły pojęcie: historyk.

Spotkanie z Panem Historykiem rozpoczęliśmy w naszej sali,

gdzie dzieci usłyszały historię budynku, w którym się teraz znajduje przedszkole.

Następnie dzieci usłyszały opowieść o dworze, o jego właścicielach oraz ich zasługach dla wsi.

Podczas spaceru odwiedziliśmy kościół, gdzie dzieci dowiedziały się jak cenny jest to zabytek.

W drodze na cmentarz, podczas krótkiego przestanku pod figurą Św. Jana Nepomucena,

przedszkolaki dowiedziały się dlaczego ta postać była i jest ważna dla mieszkańców ich miejscowości.

Na cmentarzu Pan Miska zwrócił uwagę na budynek Kaplicy, będącej miejscem pochówku „dobrej hrabiny”

oraz na grobowce zasłużonych mieszkańców parafii.

Efektem zainteresowania dzieci historią Sieciechowic było powstanie wystawy zdjęć „Sieciechowice dawniej i dziś”.

Równocześnie dzieci z zainteresowaniem słuchały legend

„Opowieści znad Dłubni” opracowanych przez Katarzynę Nogieć.You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.