Wielkanocna pisanka – gminny konkurs

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach

oraz

Samorządowe Przedszkole „Słoneczne” w Iwanowicach

zaprasza do wzięcia udziału

w Gminnym -  Rodzinnym Konkursie Plastycznym

„Wielkanocna pisanka”

……………..………………………………………………………………………………………………………………

Cele konkursu:

 • Popularyzacja wiedzy o zwyczajach i obrzędach związanych ze świętami Wielkiej Nocy.
 • Pobudzenie inwencji twórczej i fantazji w zakresie wykonywania pisanek wielkanocnych.
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci.
 • Doskonalenie umiejętności i warsztatu plastycznego.
 • Prezentacja możliwości twórczych dzieci.

Regulamin Konkursu

 1. Organizator: Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach oraz Samorządowe Przedszkole „Słoneczne” w Iwanowicach.
 2. Adres oraz termin składania prac:

Prace można składać osobiście w godzinach od 8.00- 16.00 w Samorządowym Przedszkolu „Słoneczne” w Iwanowicach.

Adres: Iwanowice Włościańskie 111, 32-095 Iwanowice

Termin składania prac upływa 24 marca 2017 r.

 1. Warunki uczestnictwa: Do uczestnictwa Organizator zaprasza rodziny z terenu Gminy Iwanowice.
 2. Format pracy: Przedmiotem konkursu są wyłącznie formy przestrzenne – obowiązuje kształt jaja. Pisanka powinna być wykonana z trwałego materiału w dowolnej wielkości i technice (zdobienie metodą malowania, haftowania barwienia, wyklejania, z wykorzystaniem różnorodnych materiałów np: przyrodniczych,  itp.).
 3. Opis prac: Każda praca musi mieć dołączoną karteczkę zawierającą: imię i nazwisko twórcy, adres, telefon.
 4. Kategorie: W konkursie mogą brać udział Rodziny oraz uczniowie ze szkół z terenu Gminy Iwanowice.
 5. Nagrody: Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. Termin oraz miejsce odebrania nagród zostanie ogłoszony na stronie internetowej Urzędu Gminy Iwanowice.
 6. Informacje dodatkowe: Organizator nie zwraca prac konkursowych. Praca zostanie wykorzystana w celach promocyjnych Gminy Iwanowice. Za wykorzystanie pracy autorowi nie przysługuje wynagrodzenie.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 10 kwietnia 2017 roku – wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Iwanowice www.iwanowice.pl

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie konkursu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr.tel: (012) 388-40-16 (Samorządowe Przedszkole „Słoneczne” w  Iwanowicach) lub (012) 388- 40-03 wew.29 (GCKiB w Iwanowicach).

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.