Mała Ojczyzna Przedszkolaka – Wycieczka do Ojcowa

Wycieczkę do Ojcowskiego Parku Narodowego

rozpoczęliśmy od zwiedzania Muzeum przyrodniczego w Ojcowie.

Dzieci oglądnęły film 3D pt. „Historia Doliny Prądnika”

oraz dioramę przyrodniczą przybliżającą florę i faunę parku.

Następnie udaliśmy się na spacer Doliną Prądnika podczas,

którego dzieci poznały legendę związaną z zamkiem oraz walory przyrodnicze parku.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.