„Dzień Słoneczny”

Pogoda w tym roku zrobiła nam psikusa

i niestety „Dzień Słoneczny” musiał obyć się

bez atrakcji przygotowanych w ogrodzie.

Dzieci zaprezentowały przygotowane dla rodziców przedstawienia.

Na początek mali aktorzy przedstawili  „Historię smoka wawelskiego”.

Przedstawienie było podsumowaniem pracy programem

„Mała ojczyzna przedszkolaka”.

Następnie  dzieci zaprezentowały swoje umiejętności

recytatorskie, wokalne i taneczne.

Były oczywiście również życzenia i prezenty.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.