Projekt edukacyjny „Chleb”

Podsumowanie z pracy metodą projektu w grupie dzieci 5 – letnich „Pszczółki”

„Chleb”


Praca metodą projektu edukacyjnego po raz kolejny okazała się być świetnym sposobem na zdobywanie wiedzy w ciekawy sposób. Tym razem dzieci z grupy „Pszczółek” z Samorządowego Przedszkola „Słoneczne” w Iwanowicach zgłębiały tajemnice chleba. Wybierając temat miałyśmy na uwadze kształtowanie u dzieci zachowań prozdrowotnych, budzenie ciekawości otaczającego je świata – jego zmieniającej się rzeczywistości, szacunku do ludzkiej pracy i jej wytworów. Przedszkolaki wykazują duże zainteresowania poznawcze, często zadają pytanie: „Jak to powstaje?” – metoda projektu jest świetnym sposobem na poszukiwanie odpowiedzi. Realizacja projektu trwała tydzień od 08. 05 – 16. 05 . 2017 r. Podczas jego trwania przeprowadzono cykl zajęć związanych z chlebem.

Pieczenie chleba w dawnych czasach było ciężką pracą i trudnym zadaniem, dlatego chleb otaczany był szczególnym szacunkiem i czcią.           W dzisiejszych czasach w nadmiarze wszystkiego coraz szybciej zanika szacunek jakim był darzony ten codzienny pokarm i praca z nim związana. Dziś nie zjedzony chleb czy bułki często są wyrzucane. Sięgając po chleb jako temat edukacyjny dla dzieci chciałyśmy pokazać im, ile trudu i znoju potrzeba by powstał chleb – podstawa naszego codziennego pożywienia. Chciałyśmy uświadomić także, że wciąż aktualny jest apel: „Szanujcie mnie, ponieważ na świecie jest wielu głodnych ludzi, spragnionych chleba!”

Naszą przygodę z chlebem rozpoczęliśmy od sprawdzenia wiedzy dzieci, Najpierw utworzyliśmy „siatkę tego co o chlebie wiemy”, następnie dzieci zaczęły się zastanawiać: „Co o chlebie chcemy wiedzieć?” – tak powstała „siatka pytań”.

Wszystkie nasze aktywności związane były z tematem projektu. Dzieci poznały zabawy i piosenki o chlebie, pracy młynarza, rolnika i piekarza. Bochenek chleba oraz inne odmiany pieczywa były inspiracją do zabaw matematycznych, językowych i do prowadzenia zabaw badawczych, rozwijania wyobraźni dzieci, umiejętności logicznego myślenia oraz  wyciągania wniosków. W ramach projektu powstał kącik badacza zachęcający do podejmowania przez dzieci aktywności badawczej, poznawczej oraz zabawowej.

Odpowiedzi na postawione pytania szukaliśmy poprzez swoje działania i obserwacje. Równocześnie pytaliśmy oraz korzystaliśmy z pomocy naszych ekspertów: Pana Przewodnika oraz Właścicielki Starego Młyna „Boroniówka” w Ojcowie, mamy Olafa, mamy Heli oraz Państwa Mazurów – właścicieli piekarni w Iwanowicach, Pani Kucharki.

Zabawy taneczno-rytmiczne pozwoliły dzieciom rozwijać umiejętności związanych z tańcem, płynnością ruchów, indywidualnym interpretowaniem muzyki, rytmizacji utworów zarówno muzyki poważnej, jak i repertuaru piosenek dziecięcych czy utworów ludowych.           W czasie zabaw ruchowych dzieci doskonaliły koordynację wzrokowo-ruchową, równowagę, umiejętność współpracowania w grupie oraz zgodną rywalizację.

Chleb był inspiracją do działań plastycznych rysunkowych, malarskich a nawet „rzeźb”. Powstała również książeczka obrazkowa autorstwa dzieci pt.: „Od ziarenka do bochenka”. Zebrała się tej twórczości cała galeria.

Poznawanie chleba przyczyniło się założenia, pielęgnowania hodowli zboża, oraz pleśni, obie „plantacje” były obserwowane w trakcie całego okresu trwania projektu. Dzieci miały też okazję poznawać wielozmysłowo chleb i potrzebne do jego wypieku produkty: różne rodzaje mąki, zakwas, drożdże, itp.

W czasie realizacji projektu poznały literaturę związaną z jego tematem. Słuchały poezji i prozy różnych autorów. Utwory literackie wielokrotnie posłużyły do zabaw słuchowych, językowych, doskonalenia analizy i syntezy głoskowej wyrazów, kształtowania umiejętności wypowiadania się na określone tematy. Były też źródłem wyciąganie wniosków i pozyskiwania wiadomości.

Ważnym elementem tego projektu były wycieczki w których dzieci wzięły udział. Inauguracja projektu nastąpiła podczas jednej z nich do starej młynarskiej osady „Boroniówka” w Ojcowie.  Realizując plan wycieczki dzieci uczestniczyły w warsztatach edukacyjnych „Od ziarenka do bochenka”. Najpierw z Panem Przewodnikiem zwiedzały stary wodny młyn, który po odrestaurowaniu wciąż pracuje i miele mąkę, czego przedszkolaki były świadkami. W młynie mogły obserwować pracę urządzeń mielących, zobaczyły różne rodzaje zbóż oraz wysłuchały opowieści o tym jak w naszych okolicach dawniej mielono mąkę i jakie urządzenia do tego służyły. Po lekcji młynarskiej historii dzieci dowiedziały się co potrzebne jest do upieczenia pieczywa, prócz mąki. Po krótkim kursie kulinarnym ubrane w fartuszki z umytymi rączkami zmieniły się w małych piekarczyków i z przygotowanego wcześniej przez właścicielkę „Boroniówki” ciasta uformowały pyszne chałki, które po upieczeniu zjadły ze smakiem , po odrobinie zostawiając dla swoich bliskich. Następna wyprawa była blisko, poszliśmy zobaczyć maszyny rolnicze, których rolnik potrzebuje do wyhodowania zboża – tu pomocna była mama Olafa, która gościła nas na swoim podwórku Na koniec projektu pojechaliśmy do Piekarni „Mazur” gdzie dowiedzieliśmy się jak teraz piecze się chleb. Państwo Mazurowie pokazali nam na czym polega praca piekarza i jak funkcjonuje piekarnia. Dzieci obejrzały wszystkie urządzenia, potrzebne do wyprodukowania bochenka chleba. Na koniec czekała na nas niespodzianka, z wyrobionego podczas naszej obecności  piekarni ciasta mogliśmy uformować, a następnie upiec bułeczki.

Dzieci dowiedziały się, dlaczego należy jeść chleb i dlaczego należy go szanować. W przedszkolu z zakwasu przyniesionego przez mamę Heli i według jej przepisu pod opieką Pani Kucharki, upiekły chleb, którym „Pszczółki” poczęstowały swoich kolegów z przedszkola i rodziców.. Innym razem kiedy badaliśmy właściwości drożdży z powstałego ciasta upiekliśmy bułeczki.

W czasie podsumowania pracy metodą projektu okazało się, że dzieci potrafią odpowiedzieć na wszystkie postawione wcześnie przez nich pytania. Świetnym momentem do podzielenia się swoimi wiadomościami była obecność rodziców na zajęciach podsumowujących projekt, dzieci zaprezentowały wystawę swoich prac plastycznych oraz zaprosiły rodziców do wspólnej zabawy.

Dziękuję wszystkim osobom, które były pomocne przy realizacji projektu.

Barbara Młodecka

Warsztaty edukacyjne „Od ziarenka do bochenka

w „Boroniówce w Ojcowie.

Wycieczka do piekarni państwa Mazurów w Iwanowicach.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.