MAŁOPOLSKA W ZDROWEJ ATMOSFERZE

W każdym z budynków naszego przedszkola zarówno w Iwanowicach

jak i w Sieciechowicach został zainstalowany oczyszczacz powietrza.

Oczyszczacze powietrza zostały przekazane

przez Marszałka Województwa Małopolskiego

w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn.

„Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

– Małopolska w zdrowej atmosferze”

współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.