Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

Sprawozdanie finansowe za 2018 r. zostało sporządzone przez Urząd Gminy Iwanowice.

Zgodnie z § 34 ust. 10 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. sprawozdanie finansowe przedszkola zostało umieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy Iwanowice w poniższym linku:

ugiwanowice,m,321882,2018.html

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.